فصلنامه پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی - آرشیو مقالات - تابستان 1398
بررسی رابطه بین کاربرد فناوریهای نوین آموزشی در خلاقیت و کارآفرینی دانش‌آموزان مقطع ابتدایی شهرستان زاهدان از دیدگاه معلمین ابتدایی
فرحناز کرد زابلی، حسن شهرکی پور
1 - 13
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (752 KB)
شبيخون واژه¬ های بيگانه و تمهيدات و مصوبات فرهنگستان زبان و ادب فارسی
شاپور رضا برنجیان
14 - 21
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (309 KB)
گسترش روش علمي و نظريه سازي در ارزيابي تناسب اراضي بر اساس فلسفه‌ و ديني‌ شدن علم
سعید عرب، مجيد كافي
22 - 38
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (686 KB)
چگونگی بررسی نحوه ی رفع مشکل کند نویسی دانش آموز
خدانظر رحمت زهی، نسترن شیرازی، سیده زهرا حسینی کیا
39 - 53
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (648 KB)
بررسي سياست خارجي آمريکا در قبال ایران پس از 11 سپتامبر با تاکید بر رویکرد نو محافظه کاران
مجید محمدی
54 - 62
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (273 KB)
جرایم مرتبط با احزاب سیاسی در حقوق ایران
سمیه آقایی
63 - 78
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (631 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فقیه نیا 2476-3678
اعضای هیئت تحریریه
 1. دکتر مسعود داوری نژاد
 2. دکتر اسماعیل شفیعی
 3. دکتر احمد نظامی
 4. دکتر حسین عندلیب
 5. دکتر رحمت خوارزمی
 6. دکتر حشمت روشندل
 7. دکتر ناهیده حیدرزاده
 8. دکتر سکینه سجودی
 9. دکتر مرتضی ولی پور
 10. دکتر زینب سنچولی
 11. دکتر محمد ایدی
 12. دکتر محمد رضا ایروانی
 13. دکتر رحمت الله خوارزمی
 14. دکتر حسین عزیزی نژاد
 15. دکتر احسان پهلوانی فرد

-------------

اعضای هیت داوران نشریه

 1. دکتر صغری سلمانی
 2. دکتر مسعود داوری نژاد
 3. دکتر اسماعیل شفیعی
 4. دکتر احمد نظامی
 5. دکتر حسین عندلیب
 6. دکتر رحمت خوارزمی
 7. دکتر حشمت روشندل
 8. دکتر ناهیده حیدرزاده
 9. دکتر سکینه سجودی
 10. دکتر مرتضی ولی پور
 11. دکتر زینب سنچولی
 12. دکتر محمد ایدی
 13. دکتر محمد رضا ایروانی
 14. دکتر رحمت الله خوارزمی
 15. دکتر حسین عزیزی نژاد
 16. دکتر احسان پهلوانی فرد
 17. همت الله بسطامی
 18. امیر خواجه زاده
 19. نیما ارزانی
 20. حسین علی امینی خواه
 21. الهام پورمهابادیان
 22. سید محمدرضا موسوی فرد
 23. هاشم اندیشه