فصلنامه پژوهش های میان رشته ای در علوم انسانی - آرشیو مقالات - نسخه بهار 1398
حج از دیدگاه مقام معظم رهبری حضرت آیت الله امام خامنه ای (مدظله العالی)
شهاب فهیم دانش
1-7
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (431 KB)
بررسی تمرینات انسداد عروقی (کاتسو) در عملکرد ورزشکاران (مطالعه موردی: ورزش کاراته)
محمد سلطانی، علی عباسی، مهدی تقوا
8 - 17
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (663 KB)
یک رمز پردازی معمارانه: تحلیل هندسه نمادین در یک گره منحصر به فرد در تزئینات آجرکاری منار جام با تکیه بر ارتباط معنا و فرم در هنر گره چینی
پژمان گنجی
17 - 49
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (4245 KB)
تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی مدیران مدارس و ارتباط بین مقیاس‌های مدیریت دانش (مطالعه موردی شهر زاهدان)
محمد علی تاجی، حسن شهرکی پور
50 - 62
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (923 KB)
بررسی کاربرد القاب در میان جوانان گونه تهرانی
ناهید خسروی، مریم السادات غیاثیان
63 - 84
مشاهده مقاله | دانلود اصل مقاله (817 KB)
جستجو
شناسنامه نشریه
انجمن پژوهش های علوم اجتماعی ایران دکتر حمید خادم مسجدی سرکار خانم فقیه نیا 2476-3678
اعضای هیئت تحریریه
 1. دکتر مسعود داوری نژاد
 2. دکتر اسماعیل شفیعی
 3. دکتر احمد نظامی
 4. دکتر حسین عندلیب
 5. دکتر رحمت خوارزمی
 6. دکتر حشمت روشندل
 7. دکتر ناهیده حیدرزاده
 8. دکتر سکینه سجودی
 9. دکتر مرتضی ولی پور
 10. دکتر زینب سنچولی
 11. دکتر محمد ایدی
 12. دکتر محمد رضا ایروانی
 13. دکتر رحمت الله خوارزمی
 14. دکتر حسین عزیزی نژاد
 15. دکتر احسان پهلوانی فرد

-------------

اعضای هیت داوران نشریه

 1. دکتر صغری سلمانی
 2. دکتر مسعود داوری نژاد
 3. دکتر اسماعیل شفیعی
 4. دکتر احمد نظامی
 5. دکتر حسین عندلیب
 6. دکتر رحمت خوارزمی
 7. دکتر حشمت روشندل
 8. دکتر ناهیده حیدرزاده
 9. دکتر سکینه سجودی
 10. دکتر مرتضی ولی پور
 11. دکتر زینب سنچولی
 12. دکتر محمد ایدی
 13. دکتر محمد رضا ایروانی
 14. دکتر رحمت الله خوارزمی
 15. دکتر حسین عزیزی نژاد
 16. دکتر احسان پهلوانی فرد
 17. همت الله بسطامی
 18. امیر خواجه زاده
 19. نیما ارزانی
 20. حسین علی امینی خواه
 21. الهام پورمهابادیان
 22. سید محمدرضا موسوی فرد
 23. هاشم اندیشه